Eyes header 2

KLEIN AGTEVELD

BEGELEID WONEN

De doelstelling van begeleid wonen in Achterveld is jongeren op weg te helpen naar zelfstandigheid. De gemiddelde woonduur zal variëren tussen enkele maanden en twee jaar. Nadat de doelen zijn behaald, zal de jongere verhuizen naar een eigen woonplek.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor jongeren van 16 jaar. Redenen waarom deze jongeren nog niet op eigen benen kunnen staan, zijn bijvoorbeeld: vastgelopen in relatie, familie, opleiding of werk, financiële of psychische problemen of gewoon nog niet klaar om op zichzelf te wonen.

Uitsluitingsgronden

 • jongeren met een zware verplegingsvraag (alleen in overleg);
 • jongeren met agressieproblemen en/of extreme verslavingsproblematiek;
 • jongeren met ernstige psychiatrische problematiek waarbij behandeling voorliggend is;
 • jongeren met ghb verslaving;
 • jongeren die actief zijn in de criminaliteit;
 • Klein Agteveld biedt alleen crisisopvang in overleg.

Voorwaarden

 • er is een indicatie ambulante begeleiding of (verlengde) jeugdwet nodig;
 • de jongere heeft een binding met regio Achterveld/Leusden;
 • de jongere heeft dagbesteding zoals studie of werk;
 • de jongere moet over basisvaardigheden beschikken op het gebied van koken en omgaan met financiën;
 • de jongere moet passen in de groep van overige bewoners;
 • de jongere vindt het leuk om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten met de andere jongeren en met de mensen van DAVA. Bijvoorbeeld door een maaltijd te koken, te helpen bij een bakwedstrijd of een kerstactiviteit etc.

Aanmelden

Na aanmelding, plannen wij een kennismakingsgesprek. We leggen uit wat begeleid wonen in Achterveld inhoudt. Als het klikt, zullen wij informatie opvragen en bespreken met de betrokken gedragswetenschapper(s) en/of hulpverlener(s). Onder meer wordt bekeken of de jongere binnen het project past en een goede match vormt met de overige bewoners.

Tijdens het wonen

Tijdens de woonperiode is er op vaste momenten (op afspraak) een begeleider. De begeleider maakt bij de start van het traject, samen met de jongere, een begeleidingsplan waarin de doelen op alle leefgebieden worden beschreven: wonen, financiën, huishouden, sociale aspecten, persoonlijke hygiëne, dagbesteding etc. Wekelijks wordt er aan de doelen gewerkt. Centraal staat steeds de vraag: "Wat ga je doen na het begeleid wonen"?

We werken actief samen met een gedragswetenschapper die adviseert, meedenkt, ondersteunt met het opstellen van hulpverleningsplannen en indien wenselijk, aansluit bij diverse gesprekken.

Beeindiging

De begeleiding zal, afhankelijk van de vraag, tussen de vijf en zeven uur per week liggen en zal geleidelijk worden afgebouwd. De periode van begeleid wonen zal worden beeindigd zodra de jongere gemiddeld drie uur of minder per week ambulante begeleiding nodig heeft. Er volgt dan verhuizing naar een andere passende, liefst zelfstandige woonplek. Het is mogelijk dat de ambulante begeleiding daarna nog blijft doorlopen door Klein Agteveld of een collega. Dit is afhankelijk van de woonplek en wens van de jongere.