Deze website maakt gebruikt van cookies.

Eyes header 2

KLEIN AGTEVELD

Wij richten ons op kinderen, jongeren en volwassenen. Wij denken mee bij problemen met opvoeden en opgroeien. Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen perspectief te geven en om hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten.

Klein Agteveld biedt twee soorten begeleiding:


AMBULANTE BEGELEIDING

Ambulante begeleiding voor Achterveld, Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg. Zoekt u beleiding buiten deze regio's? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Doelgroep

Voor kinderen, hun ouders, jongeren en volwassenen.

Hulp en begeleiding

Gericht op het verbeteren van vaardigheden om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cliënt te vergroten.

Begeleiding op het gebied van:

 • dagbesteding, huisvesting, werk, financiën en leefstijl;
 • praktische zaken als huishouden, de persoonlijke verzorging, boodschappen doen, eten koken;
 • het ordenen en op orde houden van belangrijke zaken op verschillende levensgebieden.

Begeleiding bij een medische hulpvraag

Klein Agteveld is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jong volwassenen met een medische hulpvraag. Bijvoorbeeld bij diabetes, epilepsie of begeleiding na een ongeval/revalidatie. Binnen Klein Agteveld zijn twee verpleegkundigen en een physician assistant werkzaam. Naast begeleiding, ondersteunen we bij gesprekken met specialisten en helpen we bij aanpassingen op school, werk of thuis.

Altijd bereikbaar

Er wordt gewerkt met een bereikbaarheidsdienst voor de avonden en nachten, zodat er altijd iemand bereikbaar is in geval van spoed.

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met de hulpvrager. In dat gesprek is soms een tweede ambulant begeleider aanwezig en iemand uit het netwerk zoals ouders, partner of familie. Als iemand al hulpverlening heeft, nodigen wij vaak ook de aanmeldende hulpverlener en/of het wijkteam uit.
We bespreken de hulpvraag en zijn of haar verwachtingen. Als wij de gevraagde hulp kunnen bieden, volgt een intake (dit gebeurt vaak in hetzelfde gesprek). Daarin stellen we een behandelplan op, dat globaal uit de volgende onderdelen bestaat:

 • de ondersteuningsvraag (of -vragen);
 • de gewenste situatie in concrete doelen;
 • wat is nodig om de doelen te halen;
 • wie wat doet: de cliënt zelf, de mensen uit de omgeving, de vrijwillige en de professionele zorg.

We werken actief samen met een gedragswetenschapper die adviseert, meedenkt, ondersteunt met het opstellen van hulpverleningsplannen en indien wenselijk, aansluit bij diverse gesprekken.

Methoden

We maken gebruik van de online tool 'Samen 1 plan' waarin je met het gezin (16-) of hulpvrager (16+) doelen kan invullen en scores kan toekennen. Alle hulpverleners en mensen uit het netwerk, zoals de mentor van de school, de huisarts en andere hulpverleners, kunnen (met toestemming) toegang krijgen en hun doelen en acties delen. Daarnaast werken we met het rapportage systeem van Zilliz; hierin kunnen cliënt en/of ouders inzage krijgen in rapportages.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door middel van het contactformulier.


BEGELEID WONEN

De doelstelling van begeleid wonen in Achterveld is jongeren op weg te helpen naar zelfstandigheid. De gemiddelde woonduur zal variëren tussen enkele maanden en twee jaar. Nadat de doelen zijn behaald, zal de jongere verhuizen naar een eigen woonplek.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor jongeren van 17 jaar. Redenen waarom deze jongeren nog niet op eigen benen kunnen staan, zijn bijvoorbeeld: vastgelopen in relatie, familie, opleiding of werk, financiële of psychische problemen of gewoon nog niet klaar om op zichzelf te wonen.

Uitsluitingsgronden

 • jongeren met een zware verplegingsvraag (alleen in overleg);
 • jongeren met agressieproblemen en/of extreme verslavingsproblematiek;
 • jongeren met ernstige psychiatrische problematiek waarbij behandeling voorliggend is;
 • jongeren met ghb verslaving;
 • jongeren die actief zijn in de criminaliteit;
 • Klein Agteveld biedt geen crisisopvang.

Voorwaarden

 • er is een indicatie ambulante begeleiding of (verlengde) jeugdwet nodig;
 • de jongere heeft een binding met regio Achterveld/Leusden;
 • de jongere heeft dagbesteding zoals studie of werk;
 • de jongere moet over basisvaardigheden beschikken op het gebied van koken en omgaan met financiën;
 • de jongere moet passen in de groep van overige bewoners;
 • de jongere vindt het leuk om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten met de andere jongeren en met de mensen van DAVA. Bijvoorbeeld door een maaltijd te koken, te helpen bij een bakwedstrijd of een kerstactiviteit etc.

Aanmelden

Na aanmelding, plannen wij een kennismakingsgesprek. We leggen uit wat begeleid wonen in Achterveld inhoudt. Als het klikt, zullen wij informatie opvragen en bespreken met de betrokken gedragswetenschapper(s) en/of hulpverlener(s). Onder meer wordt bekeken of de jongere binnen het project past en een goede match vormt met de overige bewoners.

Tijdens het wonen

Tijdens de woonperiode is er op vaste momenten (op afspraak) een begeleider. De begeleider maakt bij de start van het traject, samen met de jongere, een begeleidingsplan waarin de doelen op alle leefgebieden worden beschreven: wonen, financiën, huishouden, sociale aspecten, persoonlijke hygiëne, dagbesteding etc. Wekelijks wordt er aan de doelen gewerkt. Centraal staat steeds de vraag: "Wat ga je doen na het begeleid wonen"?

We werken actief samen met een gedragswetenschapper die adviseert, meedenkt, ondersteunt met het opstellen van hulpverleningsplannen en indien wenselijk, aansluit bij diverse gesprekken.

Beeindiging

De begeleiding zal, afhankelijk van de vraag, tussen de vijf en zeven uur per week liggen en zal geleidelijk worden afgebouwd. De periode van begeleid wonen zal worden beeindigd zodra de jongere gemiddeld drie uur of minder per week ambulante begeleiding nodig heeft. Er volgt dan verhuizing naar een andere passende, liefst zelfstandige woonplek. Het is mogelijk dat de ambulante begeleiding daarna nog blijft doorlopen door Klein Agteveld of een collega. Dit is afhankelijk van de woonplek en wens van de jongere.