Eyes header 5

KLEIN AGTEVELD

Klein Agteveld wil graag te allen tijde aan de wensen en behoeften van haar cliënten voldoen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de begeleiding, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, geleverde goederen of diensten, kunt u een klacht indienen.

In eerste instantie kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Klein Agteveld zelf. Deze ontvangt de klacht en gaat bij u na hoe de klacht mogelijk afgehandeld kan worden. U wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht een e-mail of schriftelijk bericht van de klachtencommissie met daarin vermeld:

- dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is;
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Uw klacht over Klein Agteveld kunt u op twee manieren indienen:

- Per e-mail: u kunt uw klacht e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Per post: u kunt uw klacht schriftelijk indienen en versturen naar het volgende adres:

Klein Agteveld
t.a.v. Klachtencommissie
Koningin Julianaweg 17
3791 VA   Achterveld

In de e-mail of brief vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die van belang zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

Komen Klein Agteveld en u er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.  

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg en de klachtenprocedure op onderstaande link:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/